website statistics

Diëtist, Voedingsdeskundige of Gewichtsconsulent?

Minder calorierijk eten en meer bewegen . Afvallen zou zo simpel moeten zijn. Je weet het allemaal wel. Toch is de praktijk vaak anders en lukt het maar niet om die kilo’s kwijt te raken.

voedingshulpSoms kan het daarom handig zijn om voedings- en leefstijladviezen van een professional te krijgen. Er zijn verschillende beroepen die zich bezig houden met dit soort adviezen aan mensen die gewicht willen verliezen.

Hieronder lees je over (de verschillen tussen) de diëtist, voedingsdeskundige en gewichtsconsulent.

De Diëtist

Dit beroep is beschermd door de Wet “BIG”. Iemand mag deze titel pas gebruiken als hij een 4-jarige HBO-opleiding voeding en diëtiek heeft afgerond. Ook moet iemand met deze titel geregistreerd zijn in het BIG-register.

De Wet BIG staat voor “Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg”. De wet stelt eisen aan de opleiding van bepaalde zorgverleners. Ook moeten zij hun kennis op peil houden door te werken of te studeren.

Onder de BIG vallen bijvoorbeeld ook artsen, apothekersassistenten en fysiotherapeuten. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt te beschermen. Als je naar een zorgverlener met een beschermde titel gaat weet je dus zeker dat je te maken hebt met iemand met kennis van zaken!

Ook bij medische problemen
Een diëtist begeleid en adviseert mensen met allerlei problemen en behoeftes op het gebied van voeding. Je kunt hierbij denken aan mensen die af willen vallen, maar ook aan mensen met een ziekte en speciale voedingsbehoeften. Bijvoorbeeld diabetes, een te hoog cholesterol, verhoogde bloeddruk, darm- en maagproblemen of ondergewicht. Ook sporters kunnen terecht voor een passend advies.

Op basis van je problemen en behoeften wordt een dieet ofwel voedingsadvies samengesteld. Mogelijk wordt er ook ingegaan op de rest van je levensstijl.

De Voedingsdeskundige

De titel voedingsdeskundige is niet beschermd. Het kan hier gaan om mensen met een uitgebreide universitaire of Hbo-opleiding, maar er is ook een eenjarige opleiding. Omdat de titel niet beschermd is, is het vaak handig om de opleiding van de deskundige na te gaan.

Een voedingsdeskundige is deskundig op het gebied van voeding en adviseert hierin. Sommige deskundigen weten veel over afvallen, maar een deskundige op het gebied van voeding kan zich bijvoorbeeld ook gespecialiseerd hebben in voedselveiligheid.

De Gewichtsconsulent

De gewichtsconsulent geeft mensen met overgewicht advies op het gebied van voeding en beweging. De consulent heeft meestal geen medische achtergrond. Hij behandelt dan ook alleen mensen met matig overgewicht (tot een BMI van 30). Mensen met medische aandoeningen kunnen niet bij de consulent terecht.

Ook dit beroep is niet beschermd. Er is wel een beroepsvereniging, de “BGN”, Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Deze vereniging stelt bepaalde eisen aan de opleiding en werkwijze van de consulent. Ga na of jouw consulent is aangesloten bij de vereniging!

Vergoeding vanuit de verzekering

Vanuit de basisverzekering krijgt je maximaal drie uur dieetadvies van een diëtist vergoed. In principe kun je er zomaar naar toe, maar om je behandeling vergoed te krijgen bij de verzekeraar is vaak een verwijzing van de huisarts nodig.

Vanuit sommige aanvullende verzekeringen worden meer consulten vergoed. Ook afspraken bij een consulent voor mensen met gewichtsproblemen worden soms gedekt door een aanvullende verzekering. De consulent moet dan vaak wel geregistreerd zijn bij de BGN. Raadpleeg je verzekering en wijzig deze eventueel.

Kies wat bij jou past

Wie jou het beste kan helpen hangt af van je situatie. Heb je geen medische problemen en een BMI van onder de 30, dan kan een gewichtsconsulent je wellicht goed op weg helpen. Deze is waarschijnlijk ook gemakkelijker uit eigen portemonnee te betalen.

Heb je een BMI boven de 30, medische indicaties of is je eetprobleem gerelateerd aan je psychisch welzijn. Dan bent je wellicht beter op je plaats bij een diëtist.

Over het vak voedingsdeskundige valt eigenlijk weinig algemeens te zeggen, kijk naar de opleiding en specialisatie van de deskundige.

Plaats een reactie